بازمانده تایبادی

بازمانده تایبادی

۲۰ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۴ ، ۰۲:۳۴
barat kolsomiyan

نشست شورای اداری تایباد:

دیدگاه ائمه جمعه تشیع وتسنن درتوافق هسته تا  واریز پول نفت به حساب مرزنشینان تایباد بعنوان اولین شهرستان درخراسان رضوی


نشست شورای اداری شهرستان تایباد که درغیر وقت واداری روزسه شنبه ازساعت 17بعداظهر درمحل سالن اجتماعات فرمانداری تایباد آغازشد ،  دراین نشست مطالب ائمه جمعه تشیع وتسنن و مباحث متنوعی ازطرف فرماندار تایباد مطرح شد .

درابتدای نشست شورای اداری تایباد که بیش ازیک ساعت ازپخش اعلامیه توافق  هسته ای نگذشته بود ؛ آیت الله محمدمحثی محدثی امام جمعه تایباد ، باتقدیر ازتیم مذاکره کننده واقدامات موثری که درتوافق صورت گرفته است ، به پشتیبانی وهمدلی مردم با دولت ونظام اشاره نمود وگفت : نتیجه همدلی ووحدت ملت ایران پس از22ماه مذاکره  با عزت واقتدارملت ایران ، امروز شاهد توافق هسته می باشیم

امام جمعه تایباد افزود:بصیریت واستقامت ملت ایران ورهبری معظم انقلاب را ستودنی دانست وگفت :هرگاه که ملت ودولت باهمدلی واستقامت وپایداری دربرابر مشکلات درکنارهم باشند نصرت خداوند نیز شامل حال آنها می شود  .امام جمعه تایباد افزود: درطول 36سال انقلاب اسلامی دشمنان تلاشهای متعددی را برای ازپادرآوردن انقلاب اسلامی انجام داده اند ولی بدلیل بصریت ملت ایران وعزم وتصمیم قاطع درمقابل دشمنان وابرقدرتها توانسته است  تا به امروز با عزت واقتدار حرف خود را به کرسی بنشاند ؛ امام جمعه تایباد گفت :توافق هسته ایران حاصل خون شهدا واستقامت ملت ایران می باشد.

دراین نشست مولوی غلامنبی توکلی امام جمعه اهل سنت شهرستان تایباد هم با تبریک پیروزی ملت ایران درنشست هسته ای ، این توفیق را به ملت ایران ؛ رهبری معظم انقلاب اسلامی ودولت وتیم مذاکره کننده تبریک گفت وافزود:

توافق هسته ایران برگ زرینی است برکارنامه انقلاب اسلامی ؛ که این توافق نتیجه پایداری ملت ایران بود ونشان دادکه ملت ایران زیر بارذلت نمی رود ؛امام جمعه اهل سنت تایباد افزود:

انقلاب اسلامی ایران به همه جهانیان واسلام عزت داد وبا استقامت وپایداری وظلم ستیزی نشان داد که مقاومت دربرابر زیاده خواهی پیروز شد. وی گفت :

امیدواریم توافق هسته ای ونتیجه  این توافق درزندگی مردم مشخص شود وتوسعه وپایداری نظام جمهوری اسلامی ایران را درپی داشته باشد

حسین شرافتی راد فرماندارتایباد هم دراین نشست با تبریک موفقیت تیم هسته ای درتوافق حاصل شده به واریز پول نفت مرزنشینان به حساب روستاییان مرزنشین تایباد بعنوان اولین شهرستان دراستان خراسان رضوی  اشاره نموده وگفت :

طی سه ماهه گذشته 20میلیارد تومان ازمحل فروش نفت عاید مرزنشینان خراسان رضوی درشهرستان مرزی تایبادشده است که مبلغ 18میلیارد تومان به حساب 4670خانوارمرزنشین تایبادی واریز شده است . وی گفت :

این مبلغ برای یک مرحله سه ماهه می باشد ووجه فوق به حساب مرزنشیان روستایی تایباد واریز وبزودی کارت فروش سوخت مرزنشیان توسط بانک عامل به روستاها  وافراد واجدالشرایط  تحویل می شود ، وافراد واجد شرایط که همان روستانشینان مرزی می باشند ،  مبالغ واریزی را ازحساب خود برداشت نمایند ؛ وی افزود : این پول هرسه ماه یک بار به حساب مرزنشینان تایباد واریز می شود. فرماندارتایباد افزود:

2میلیارد تومان ازمحل فروش نفت مرزنشینان مربوط به هزینهه های است که دردستورالعمل مشخص شده است .فرماندار تایباد ازاختصاص 5میلیارد و590میلیون تومان اعتبارتملک داری درسال جاری برای 33دستگاه اجرایی درتایباد خبرداد وگفت :

این مبلغ  در17فصل و50 برنامه درسطح ادارات اجرایی تایباد توزیع شده است ، وی ازمدیران خواست تا نسبت به پیگیری جذب اعتبارات ملی واستانی برای شهرستان ازهیچ کوششی دریغ نکنند وپیگیری اعتبارات ماده 180قانون بودجه رانیز دردستورکارداشته باشند تا فاصله بین شهرستان تایباد بعنوان شهرستان محروم با شهرستانهای برخوردارمطابق نظردولت کم شود.

فرمانداری تایباد ازحضورمردم تایباد ومشهد ریزه درمراسم راهپیمایی روز قدس تقدیر نمود وازعدم حضوربعضی ازمدیران درمراسمات ملی ومذهبی انتقاد کردوگفت :

موتورعده ازمدیران تایبادی بد کارمی کند وبرای توسعه وعمران شهرستان باید این دسته ازمدیران خود را آماده کنند ویا درمدیریتشان  تجدید نظرخواهد شد .

فرماندارتایباد ازشهرستان تایباد بعنوان یکی ازشهرستان موفق درعرصه پرداخت مالیات نام برد وگفت :

کل مالیات دریافتی ازمردم شهرستان صرف توسعه وعمران شهرستان مرزی تایباد می شود ..

فرماندارتایباد دربخشی ازگزارش خود درشورای اداری افزود:

بحران آب درتایباد جگراراضی را کباب کرده است وباید متولیان بخش کشاورزی وامورآب نسبت به جلوگیری ازبرداشت بی رویه آب چاره اندیشی نمایند .

درپایان نشست شورای اداری تایباد آقایان سید مرتضی موسوی زارع بعنوان معاون فرماندارتایباد . آقایان مهندس  اصغرخوشخو بعنوان مدیر جهاد کشاورزی ومهندس شاهپوری بعنوان شهردارکاریز وحسین اربابی بعنوان سرپرست محیط زیست  ، بختیاری بعنوان بخشدارمیان ولایت شهرستان تایباد معرفی شدند وازخدمات آقایان ابراهیمی ؛ زارع ؛ مظلوم پنا ونعمتی  واسدی درمدت تصدی مسوولیتهای فوق تقدیر شد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۴ ، ۰۲:۱۰
barat kolsomiyan

نشست اجرایی عاملین امربه معروف ونهی ازمنکر باحضورامام جمعه تایباد تشکیل شد


نشست برنامه ریزی عوامل اجرایی عاملین امربه معروف ونهی ازمنکر باحضوراعضا وبه ریاست امام جمعه شهرستان درمحل دفتر امام جمعه این شهرستان تشکیل شد

آیت الله محمد محدثی با اشاره به اهمیت این دوفریضه الهی ازنظر قرآن ونگاه اسلامی ؛ گفت :

زیرساختهای  تمامی واجبات الهی با اجرایی دوفریضه امربه معروف ونهی ازمنکر   ایجاد می شود؛ که اگر این دوفریضه الهی مطابق شرع مقدس اسلام درجامعه انجام نشود وتعطیل شود ؛ سایر زیرساختهای واجبات الهی درجامعه اسلامی یامعطل می ماند ویا اینکه باچالش اصلی مواجه می شود.

امام جمعه تایباد با اشاره به تبلیغات وترویج مفاسد توسط شبکه های مجازی کشورهای خارجی برای مبارزه با معارف اسلامی ودریافت امواج وتصاویر غیر اخلاقی  درجوامع اسلامی ازمهمترین مصادیق منکر درجامعه اسلامی محسوب می شود که باید با ابزاروتدبیر لازم با این منکر مبارزه کرد . وی گفت :

باید عوامل اجرایی وهمه متدینین جامعه تلاش کنند تامعارف اسلامی را به جامعه به عنوان الگو معرفی ونواحی الهی را به مردم مرتبا گوشزد نمایند تااینکه اعمال قبیح توسط مردم انجام نشود ومعروف هاشناخته شود.

امام جمعه تایباد اجرای فریضه امربه معروف راوظیفه همگانی درجامعه دانست وگفت :

امر به معروف باید باشرایط وضوابطی که اسلام مد نظرآن است انجام شود وعاملین باید معروف ومنکر را بشناسند وروش اعمال آن را آموزش دیده باشند تا اثر لازم را درجامعه داشته باشد .

وی گفت :اسلام امربه معروف ونهی ازمنکر را کاری عامرانه  می داند ودرجایی که معروف ترک ومنکری ترویج می شود باید با اقتدارجلوی منکر را گرفت ومسوولین ومتولیان باید همکاری وهمراهی لازم را داشته باشند تا این ستاد کارآیی لازم را درجامعه داشته باشد .

دراین نشست سرهنگ حسن نعمتی فرمانده نیروی مقاومت بیسج هم با تقدیر ازحضور اعضای اجرایی ستاد امربه معروف شهرستان گفت :

ستاد باید با ارشادات امام جمعه محترم وپشتیبانی قانونی وحمایت دستگاه قضایی درشهرستان کارعملی را شروع نموده است

 وی افزود:

درسال گذشته بیش از39نشست برنامه ریزی وهماهنگی برای اقدامات عملی اعضای ستاد امربه معروف ونهی ازمنکر درشهرستان برگزارونتایج مطلوبی درپی داشت که لازم است این  اقدامات  درشهرستان تداوم داشته باشد 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۴ ، ۰۵:۳۶
barat kolsomiyan

اعلام انزجارمسلمین درحمایت ازمردم مظلوم فلسطین یعنی قدس تنها نیست
نمازعبادی سیاسی جمعه این هفته درآخرین جمعه ماه مبارک رمضان وهمزمان باروزجهانی قدس به امامت آیت الله محمد محدثی امام جمعه شهرستان تایباد وباحضورگسترده مردم شهرستان تایباد برگزارشد

خطیب نمازجمعه شهرستان تایباد درخطبه اول نمازجمعه با تحلیلی ازنحوه به وجود آمدن رژیم اشغالگرقدس در70سال قبل گفت :

همه یهودیان با پشتیانی مالی آمریکا واسراییل ازسراسر جهان به فلسطین اشغالی آورده شدند وباتخریب منازل واماکن مردم وتصاحب اموال واملاک مسلمانان مظلوم فلسطین اقدام ایجاد کشورجعلی اسراییل نمودن .

خطیب نمازجمعه تایباد گفت :

بانامگذاری روزآخرماه مبارک رمضان توسط امام خمینی به عنوان روز قدس ؛ مردم سراسر جهان با اعلام انزجار خود می گویند که قدس تنها نیست .

وی افزود:

مشترکات مسلمین درتمام دینا باید موجب وحدت آنها باشد وکشورهای استکباری نباید جرائت حمله به کشورهای اسلامی را درسر بپرورانند ؛ وی به خودفروختگی حکام درکشورهای اسلامی اشاره نمود وگفت :

متاسفانه حمله 100روزه اخیر عربستان به مردم مظلوم یمن ، خدمت به اسراییل وآمریکا است وهمه مسلمانان جهان باید بدانند که هرکس حاکم عربستان بود خادم الحرمین نمی شود ؛ وی گفت :

بنی امیه وبنی العباس ویزد هم بر عربستان حاکم بوده اند  ، که انها هیچ سنخیتی با مبانی اسلام نداشت وامروز متاسفانه آل سعود با حمله به مردم بی دفاع یمن لکه نگی به دامن خود گذاشته است .

وی گفت :

باهوشیاری ووحدت مسلمین انشالله روزی شاهد محو اسراییل ازنقشه جهان باشیم 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۴ ، ۱۴:۴۴
barat kolsomiyan


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۴ ، ۱۴:۳۵
barat kolsomiyan

محبت ریشه داراهل سنت عامل به وحدت دردیگ حلیم عموایوب درتایباد
اهل سنت شهرستان تایباد که  درمحبت آل بیت پیامبر ص پیشینه دیرینه ای دارند ؛ درزمانهای متعدد وازسالیان گذشته محبت خود را به خاندان نبوت  نشان می دهند ؛ دادن اطعام روزه داران ، ایجاد سفره های برکت ؛ دادن حلیم درمناسباتهای دینی ومذهبی علی الخصوص حلیم دادن درروز 21ماه مبارک رمضان ازجمله اقداماتی است که درشهرستان تایباد بین اهل سنت سابقه دیرینه ای دارد، که یکی ازاین ابرازارادتهای به خاندان پیامبر ص دیگ های حلیم عمو ایوب درتایباد می باشد که امروز ازصبح شروع  کارپخت حلیم درهوای گرم وسوزان تایباد شروع شده این حلیم ها که توسط مردم تشیع وتسنن تایباد  وبه نیت ثواب وشرکت درعزاداری حضرت علی علیه السلام  وبرای مصرف عمومی پخت می شود ، پشتیبانی مالی آن توسط یکی ازخیرین اهل سنت بنام استاد ایوب ویا عمو ایوب  تامین می شود.که کارپخت حلیم  ازصبح شروع وبرای افطاری روزه داران درروز شهادت علی علیه اسلام توزیع می شود وبا این وصف  اهل سنت حنفی شهرستان تایباد هم محبت خود را به خاندان نبوت اعلام می نماید .

امروز 21رمضان مسوولین شهرستان تایباد ازاین حرکت مردمی بازدید نمودند وگزاش عموایوب که بعنوان یک اهل سنت 17سال است که درروز شهادت امام علی ع این دیگ حلیم به منظوراظهار ارادت  به ساحت مقدس علی علیه السلام توزیع می شود قابل توجه بود ؛ گرما حدود 50درجه تایباد ؛ وازصبح تاشب کنار دیگ حلیم وآتش داغ هیچ توجهی بجز عرض ارادت به علی علیه السلام ندارد وفقط برای اینکه درخیل محبان اهل بیت باشیم این اقدام راانجام می دهیم ؛ وی می گوید برابر فرمایشات مقام معظم رهبری شعیه وسنی باهم برادرند وهمه ما محب اهل بیت پیامبر ص هستیم ونمی گذاریم که ایجاد تفرقه درشهرستان مرزی تایباد وحدت ما را بهم بزند ، وی می گوید تازنده هستم این کار خیر راانجام می دهم .

زارع معاون فرماندارتایباد وحجه الاسلام طغانی مسوول دفترعقیدتی وسیاسی سپاه تایباد هم ازاین اقدام اهل سنت تایباد تقدیر نمودند وازخداوند برای آنها طلب توفیق نمودند .

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۴ ، ۱۴:۴۵
barat kolsomiyan

عزاداری هیاتهای شهرستان تایباد به مناسبت سالروز شهادت مولی الموحدین علی علیه السلامهمزمان با21رمضان سالروز شهادت علی ع هیاتهای عزاداری شهرستان مرزی تایباد ازمحل مساجد صاحب الزمان ع  وموسی بن جعفر ع این شهرستان تامسجد جامع امام صادق ع عزاداری نمودند ؛ هیاتهای عزادار که درپیشاپیش آن علما؛ معتمدین ؛ مسوولین وخانواده های معظم شهدا حرکت می کردند ؛ مسیر خیابانهای اصلی شهرتایباد را درقالب هیاتهای منظم عزادارحرکت نمودند ودرمحل مسجد جامع امام صادق تایباد با حضورامام جمعه شهرستان به عزاداری پرداختند وتجمع علویون را تشکیل دادند .

لازم به ذکر است ، همزمان با روز شهاد مولی الموحدین دوست داران اهل بیت پیامبر ص اعم ازتشیع وتسنن امروز هیاتهای عزدار وتوده مردم را با دادن شعله وحلیم به افطاری دعوت می کنند ومجالس شب زنده داری وبزرگداشت شب های قدرنیز درمساجد شهرستان تایباد برگزارشد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۴ ، ۱۲:۴۶
barat kolsomiyan


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۴ ، ۱۵:۱۶
barat kolsomiyan

شهامت وپایداری ملت ایران پشتوانه مذاکرات هسته ای تیم مذاکره کننده ایرانی است
نمازعبادی وسیاسی جمعه این هفته شهرستان تایباد به امامت آیت الله محمد محدثی امام جمعه تایباد برگزارشد

خطیب نمازجمعه تایباد بااشاره به نیاز کشوربه دانش هسته ای به مشکلات بوجود آورده شده توسط کشورهای غربی اشاره نمود وگفت :

درطول عمر انقلاب اسلامی ایران دشمنان ازهیچ کوششی برای جلوگیری ازپیشرفت ملت ایران دریغ نکرده است ، وامروز هم دشمن درمذارکرا ت هسته ای  دنبال جلوگیری ازپیشرفت ایران اسلامی بوده ومی باشند  ؛ وی افزود:

شهامت وپایداری ملت ایران درحق مسلم خود بردانش هسته ای پشتوانه محکمی برای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران است .

خطیب نمازجمعه تایباد برلزوم وحدت اسلامی دربین مسلمین تاکید نمود وگفت :

مهمترین مشکل مسلمین جهان تفرقه وپراکندگی است که امروز دشمنان اسلام مانند گرسنگان که بر سر کاسه طعامی حجوم  می برند  برای ازبین بردن وبلعیدن مسلمین تلاش می کنند ، وی کشتارمسلمین را درماه مبارک رمضان بدست مدعیان اسلام ، انحراف ازمسیر اسلام وقرآن دانست وگفت :

جهاد علیه کفار باید برای بقای دین مبین اسلام باشد وهمه مسلمین با وحدت اسلامی باید باتوطئه های دشمنان به مغابله برخیزند. ودرجهت تقویت وحدت اسلامی ازهیچ کوششی دریغ نکنند 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۲۴
barat kolsomiyan

اعتبارات تملک دارایی تایباد 5میلیارد و910میلیون  تومان درغالب  58پروژه اعلام شدفرماندارتایباد درنشست شورای برنامه ریزی شهرستان تایباد که باحضورنماینده مردم تایباد ؛ باخرز ؛ تربت جام وصالح آباد درمجلس شورای اسلامی ونماینده استاندارخراسان درضوی درمحل  سالن جلسات فرمانداری  وباحضورمسوولین دستگاه های اجرایی تایباد برگزارشد گفت :
اعتبارات تملک دارایی امسال شهرستان تایباد 5میلیارد و910میلیون تومان درغالب 85پروژه ازطریق استانداری وبا تعامل مدیران کل دستگاه ههای اجرایی استان به شهرستان اعلام شده است ، وی با اشاره به اینکه اعتبارات سال جاری نسبت به سال گذشته رشد 15درصدی نشان می دهد افزود:
سال گذشته اعتبارات تملک دارایی شهرستان در16فصل و47برنامه بین 38دستگاه اجرایی با 70درصد تخصیص اعلام شد که کل مبلغ اعتبارتمللک دارایی سال 93شهرستان تایباد 4میلیارد و800میلیون تومان بود ولی اعتبارات سال جاری در18فصل و50برنامه بین 33دستگاه اجرایی با 85پروژه  به مبلغ 5میلیارد و910میلیون تومان تعریف شده است .
حسین شرافتی راد افزود: اعتبارات سال جاری بیشتر بانگاه به تخصیص پروژه های نیمه تمام برنامه ریزی شده وازسرجمع اعتبارات تمللک دارایی امسال 3میلیارد تومان ازمحل اعتبارات فروش نفت ومابقی ازاعتبارات تملک دارایی استان می باشد که به شهرستان ابلاغ شده است .
دراین نشست غلامرضا اسدللهی نماینده مردم شهرستان هم با اشاره به اینکه سهم شهرستان با توجه به اعتبار220میلیارد تومانی استان باید به خوبی دیده شود وبا نشستی که درتهران برای توجیه اعتبارات وتخصیص آن گذاشته ایم می بایست شهرستانهای تایباد ؛ تربت جام ؛ باخرز وصالح آباد بعنوان مناطق محروم ؛ بصورت ویژه دیده شود .
نماینده شهرستان گفت :
 ازراه اندازی ساختمان دیالیز بیمارستان شهرستان  تایباد که درسفر وزیر بهداشت به تایباد قول داده بودند ؛ درتخصیص ها  برای آن اعتباری دیده نشده ومجتمع فرهنگی وهنری شهرستان نیز باید امسال تعیین تکلیف شود .
 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۴ ، ۰۱:۲۸
barat kolsomiyan